Casa Verde Sfaturi Utile

Dosar pentru Casa Verde cu panouri fotovoltaice – actele necesare și criteriile de eligibilitate

Energia electrică a devenit esențială pentru bunul mers al lucrurilor în societatea contemporană. Fără acces continuu la curent electric, gospodăriile nu pot funcționa eficient, iar clădirile de business și cele industriale nu își pot desfășura activitățile de producție sau vânzare. În aceste condiții, nevoia de curent electric este una tot mai mare, însă deseori obținerea acestei resurse are capacitatea de a pune în pericol starea mediului înconjurător.

Astfel, a crescut foarte mult preocuparea societăților de pretutindeni pentru identificarea unor surse alternative de obținere a electricității și încurajarea oamenilor să le acceseze. În România, oamenii sunt tot mai intens încurajați să apeleze la energia solară și să folosească instalații pe bază de panouri fotovoltaice pentru a produce curent electric. Printre inițiativele care vizează încurajarea acestui tip de activitate se regăsește și programul Casa Verde, destinat proprietarilor de locuințe.

1. Dosar Casa Verde pentru panouri fotovoltaice – despre programul Casa Verde

Încurajarea utilizării surselor alternative și ecologice de energie este o preocupare tot mai mare la nivel social, nu numai în România. Se dorește crearea unei responsabilizări cât mai mari atât a consumatorilor casnici de electricitate, cât și a întreprinderilor comerciale și industriale care consumă energie electrică în cantități mari. În România, programul Casa Verde este unul care există deja de peste 13 ani.

1.1. Ce este programul Casa Verde?

Programul Casa Verde este o inițiativă a Guvernului României, dar care are la bază fonduri furnizate de Uniunea Europeană. Programul a fost lansat în 2010 și a cunoscut modificări importante de-a lungul timpului, fiind extins și dezvoltat. Scopul Casa Verde este, an de an, oferirea unei finanțări semnificative pentru proiectele care vizează sporirea eficienței energetice. 

Prin Programul Casa Verde se dorește, în final, reducerea consumului de curent electric obținut din surse tradiționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Uniunea Europeană sprijină și alte programe asemănătoare cu Casa Verde, inclusiv în alte țări. Iată care sunt avantajele pe care le oferă aceste programe, la nivel social:

 • Diminuarea dependenței de surse tradiționale – dacă se apelează la surse de energie verde, cum ar fi instalarea de sisteme cu panouri fotovoltaice, scade dependența de curent obținut din exploatarea unor resurse naturale cum ar fi petrolul sau cărbunele. Exploatarea acestora cauzează, deseori, probleme la nivelul mediului înconjurător, prin intermediul emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Economii majore de costuri – investiția în infrastructura utilizată pentru generarea curentului electric prin prelucrarea energiei solare poate să fie semnificativă. Pe termen mediu și lung, însă, societatea va beneficia de o reducere masivă a cheltuielilor cu energia electrică, ceea ce va permite redirecționarea fondurilor către dezvoltarea altor activități.

Blog - 1.1. Dosar Casa Verde panouri fotovoltaice. Ce este programul Casa Verde

Acestea sunt avantajele generale pe care le propun programele de finanțare a proiectelor de instalare a sistemelor alternative de obținere a energiei electrice. În mod specific, programul Casa Verde vine cu următoarele beneficii concrete pentru aplicanții din România:

 • Finanțare importantă – desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu, organism controlat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, programul  Casa Verde oferă populației acces la fonduri europene prin care pot fi implementate ideile de proiecte care vizează sporirea eficienței energetice. Prin Casa Verde, sunt eliberate sume importante de bani, care pot să acopere multe cheltuieli implicate de aceste proiecte.
 • Facturi reduse – sistemele care pot fi instalate și utilizate, ca urmare a implementării programului Casa Verde, ajută la scăderea costurilor cu energia. În cazul multor utilizatori, sistemele fotovoltaice pot fi suficiente pentru a suplini în mod integral lipsa unei surse convenționale de electricitate.
 • Valoare adăugată locuințelor și clădirilor – dacă o clădire dispune de sisteme fotovoltaice, ea poate fi vândută la un preț mult mai bun pe piața imobiliară, fiind una mai ieftină de întreținut.
 • Beneficii de ordin ecologic – programul Casa Verde este unul care, de la introducerea din 2010, a generat o multitudine de proiecte prin care s-au montat sisteme fotovoltaice și s-a redus amprenta de carbon a foarte multor clădiri din România.

1.2. Condiții de eligibilitate Casa Verde

Pentru a putea beneficia de avantajele oferite de sistemele fotovoltaice și de sprijinul disponibil prin programul Casa Verde sunt necesare două elemente. În primul rând, trebuie respectate o serie de criterii de eligibilitate, iar în al doilea rând trebuie ca persoana care se înscrie în program să o facă depunând un set de acte necesare pentru Casa Verde pentru fotovoltaice. Iată care sunt criteriile de eligibilitate pentru posesorii de case:

 • Trebuie să aibă statut de persoană fizică și drept de proprietate asupra casei la nivelul căreia se dorește instalarea panourilor fotovoltaice;
 • Consumul de energie electrică aferent casei în cauză trebuie să fie destul de mare pentru a justifica folosirea panourilor fotovoltaice;
 • Locuința este necesar să fie conectată la o rețea de distribuție de curent electric.

Blog - 1.2. Dosar Casa Verde panouri fotovoltaice. Condiții Casa Verde - condiții de eligibilitate Casa Verde

Este important de subliniat că, în cazul programului Casa Verde pentru fotovoltaice, condițiile care trebuie îndeplinite pot să varieze de la an la an. Astfel, cei interesați trebuie să consulte cerințele aflate în vigoare în fiecare ediție a programului, pentru a fi siguri că se încadrează în standarde.

De altfel, cunoașterea criteriilor de eligibilitate este primul pas pe care proprietarii de locuințe trebuie să îl facă, atunci când vor să se înscrie în programul Casa Verde. Al doilea este întocmirea dosarului cu acte necesare pentru panouri fotovoltaice pentru Casa Verde, urmat de depunerea dosarului Casa Verde. Apoi, cererea este evaluată, iar subvenția este acordată proprietarului de casă, dacă răspunsul este favorabil. 

1.3. Înscriere la Casa Verde Fotovoltaice – cheltuieli eligibile

Prin programul Casa Verde, sunt acoperite două categorii de cheltuieli extrem de importante în proiectele care presupun instalarea de sisteme fotovoltaice. Este vorba despre:

 • Costurile cu montarea și activarea sistemelor de panouri fotovoltaice (maximum 15% din prețul echipamentelor și al instalațiilor electrice);
 • Costurile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice. Sunt incluse costurile de achiziție a panourilor, invertoarelor, conexiunilor și tablourilor electrice. Puterea instalată trebuie să aibă o valoare minimă de 3 kWp.

 

Programul Casa Verde este, deci, o excelentă oportunitate pentru proprietarii de locuințe din România. Aceștia își pot instala sisteme fotovoltaice, beneficiind de acoperirea unor cheltuieli importante specifice procesului. Pe lângă criteriile de eligibilitate, foarte important este și ca dosarul cu acte necesare pentru înscriere în Casa Verde pentru panouri fotovoltaice să fie corect întocmit.

2. Acte necesare pentru Casa verde – ce conține dosarul și unde se depune

Pentru ca procesul de depunere a actelor pentru Casa Verde să fie unul fără întârzieri și care să aibă toate șansele de a fi unul reușit, este foarte important să te asiguri că dosarul este întocmit în mod corect.

Blog - 2. Dosar Casa Verde panouri fotovoltaice. Acte necesare pentru Casa verde - ce conține dosarul și unde se depune

2.1. Acte necesare Casa Verde – ce trebuie să conțină dosarul

Documentele necesare pentru Casa Verde Fotovoltaice sunt stabilite de Administrația Fondului pentru Mediu, înaintea fiecărei ediții a programului. În general, documentele necesare în programul Casa Verde pentru panouri fotovoltaice sunt următoarele:

 1. Documentele de identitate, în stare de valabilitate, ale: proprietarului solicitant și ale coproprietarilor (dacă există). Se depun la dosar copii ale documentelor.
 2. Cerere de finanțare tip – este completată prin tehnoredactare și se include în dosar în variantă originală;
 3. Documente aferente împuternicirii – dacă altă persoană depune actele necesare pentru programul Casa Verde cu panouri fotovoltaice, în numele proprietarului, sunt necesare acte de împuternicire. Este vorba despre o împuternicire notarială, prin care se acordă drept de semnătură unei alte persoane decât proprietarul, precum și o copie a cărții de identitate, valabilă, a persoanei împuternicite. 
 4. Extras de carte funciară pentru casă – acesta nu poate fi mai vechi de 60 de zile, raportat la ziua în care se transmit documentele pentru înscriere în programul Casa Verde Fotovoltaice. Prin extrasul de carte funciară trebuie să se dovedească faptul că solicitantul este proprietarul de drept al clădirii la nivelul căreia vor fi montate panourile fotovoltaice și sistemul de finanțate prin programul Casa Verde. Extrasul trebuie inclus în dosar în forma sa originală. 
 5. Extras de carte funciară pentru teren – în cazul în care sistemul fotovoltaic se montează pe sol, trebuie să se adauge la dosar și un extras de carte funciară care să indice faptul că solicitantul este proprietarul de drept al terenului sau măcar are drept de folosință. Și acest extras trebuie să fie vechi de maximum 60 de zile de la data depunerii documentelor. Dacă extrasul de carte funciară este obținut în format electronic, el trebuie tipărit și inclus la dosar într-o formă care să conțină și codul pentru verificare.
 6. Cartea funciară colectivă – se depune la dosar o copie a cărții funciare, din care să rezulte minimum două unități individuale. Este necesar ca acestea, când sunt adunate, să genereze un întreg, în cazul imobilelor.
 7. Certificate de atestare fiscală aferente dărilor locale – sunt necesare două certificate, unul prin care să se ateste că proprietarul nu are datorii aferente impozitelor și taxelor locale și altul prin care să se dovedească lipsa datoriilor la bugetul local. Ambele certificate de atestare fiscală este obligatoriu să fie pe numele solicitantului și în stare de valabilitate la data depunerii dosarului Casa Verde.
 8. Certificat de atestare fiscală aferent dărilor la bugetul de stat – trebuie eliberat tot pe numele persoanei solicitante și poate fi obținut și în cadrul SPV, platforma creată de ANAF. Certificatul trebuie să fie valabil la data depunerii dosarului. La dosar, el se include în versiunea originală. Alternativ, poate fi inclusă și o copie legalizată.

Blog- 2.1. Dosar Casa Verde panouri fotovoltaice. Acte necesare Casa Verde - ce trebuie să conțină dosarul

Aceasta este lista de acte necesare pentru panouri solare prin Casa Verde. În calitate de solicitant, trebuie să te asiguri că aduni toate aceste acte pentru panouri fotovoltaice prin Casa Verde, pentru ca cererea ta de înscriere să fie una care să aibă succes. În continuare, poți afla unde se depun actele pentru Casa Verde, condiții suplimentare pe care trebuie să te asiguri că le îndeplinești și alte informații importante.

2.2. Depunere documente pentru Casa Verde Fotovoltaice  – unde se depun dosarele pentru Casa Verde și alte informații utile

După ce ai pus la punct un dosar pentru Casa Verde pentru fotovoltaice, trebuie să parcurgi pasul următor: depunerea actelor. În acest sens este necesar să știi unde se depun dosarele pentru Casa Verde. Actele pentru Casa Verde pentru fotovoltaice trebuie să fie depuse la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului care activează în localitatea în care își are domiciliul persoana solicitantă.

Din acest ghid de finanțare pentru Casa Verde, trebuie să reții în primul rând care sunt documentele necesare a fi incluse în dosar, precum și faptul că ele trebuie să fie valabile și în starea solicitată de către Administrația Fondului pentru Mediu. Acestea sunt cele mai importante condiții pentru Casa Verde pentru fotovoltaice. 

În cazul unei înscrieri în Casa Verde pentru fotovoltaice în 2024, trebuie să știi că poți obține o finanțare în procent maxim de 90% din totalul costurilor eligibile, iar suma totală a acestora trebuie să fie de 10.000 de lei, aferenți sistemelor fotovoltaice. 

În ceea ce privește obligațiile pentru Casa Verde pentru fotovoltaice, actele necesare sunt doar o parte care te interesează. Este necesar să ții cont și de faptul că este necesar să te alături platformei dezvoltate de către AFM special pentru acest program. Acolo, vei găsi și toți instalatorii care sunt incluși în program și cu care poți colabora. 

Blog - 2.2. Dosar Casa Verde panouri fotovoltaice. Depunere documente Casa Verde fotovoltaice - unde se depun dosarele pentru Casa Verde + alte informații

În platformă poți să selectezi instalatorii autorizați de către AFM, care să se ocupe de activitățile de proiectare, instalare și mentenanță și garanții pentru sistemul tău fotovoltaic. Din lista de instalatori autorizați, alege să lucrezi cu Stratospark.ro pentru a beneficia de cele mai bune condiții de implementare a sistemului fotovoltaic. Contactează-ne pentru a afla mai multe informații despre serviciile pe care le oferim, precum și despre ultimele noutăți legate de programul Casa Verde.

În concluzie, pașii pe care trebuie să îi urmezi atunci când vrei să îți instalezi un sistem fotovoltaic și să beneficiezi de finanțare prin programul Casa Verde nu sunt deloc complicați, însă necesită atenție la detalii. Respectă indicațiile prezentate și alege StratoSpark, pentru a-ți dota casa cu sisteme eficiente și economice.

Facebook
LinkedIn