Casa Verde

* Oferta se adresează doar pentru București-ILFOV și localitățile aflate pe o rază de 150 de km de București. Pentru celelalte localități, prețul va fi stabilit explicit, în urma unei consultații prealabile cu un reprezentant StratoSpark.

   * Oferta se referă doar la sisteme monofazate. Pentru soluții mai ample, contactați un reprezentant StratoSpark.

Casa Verde - programul susținut de Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea panourilor fotovoltaice

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

Programul Casa Verde oferă un real ajutor în procesul de transformare a energiei solare într-o sursă de energie electrică utilizabilă, aceasta fiind o sursă curată, sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător. Acum ai posibilitatea de a accesa o finanțare substanțială pentru achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice prin proiectul Casa Verde susținut de AFM, ceea ce îți permite să realizezi o economie pe termen lung cu avantajul contribuției la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Casa Verde pentru fotovoltaice reprezintă o etapă foarte importantă în lupta pentru protejarea mediului, contribuind în același timp la reducerea facturilor de energie electrică.

Selectează din lista instalatorilor autorizați StratoSpark SRL
CUI: 21107558

Panouri fotovoltaice prin Casa Verde - promovarea unui viitor sustenabil

Dacă dorești să te înscrii în programul Casa Verde pentru fotovoltaice, alege StratoSpark, care va fi alături de tine în fiecare etapă a programului Casa Verde, de la consilierea pentru accesarea programului și întocmirea dosarului, până la racordarea și punerea în funcțiune a sistemului și pregătirea dosarului de prosumator. Suntem una dintre firmele autorizate pentru programul Casa Verde, având în spate o echipă dedicată și pasionată, specializată în proiectarea și instalarea sistemelor solare fotovoltaice.  În plus, îți oferim servicii de mentenanță și garanție pentru lucrările efectuate, asigurându-ne că sistemul funcționează la capacitate maximă.

6 kW la preț de 3kW!
Casa Verde - Sistem fotovoltaic 1

Sistem fotovoltaic:

6 KW la preț de 3 KW
Energie medie anuala produsa: 8.500 kWh
Contribuție proprie: 2.000 lei

Subvenție AFM: 20.000 lei

Cost total soluție: 22.000 lei

Detalii ofertă

10 x Panouri fotovoltaice JINKO Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 580W

Suprafața necesară pentru instalare: aproximativ  30 mp

 • Garanție produs – 12 ani
 • Garanție pentru randament minim de 87% – 25 ani

1 x Invertor hibrid HUAWEI 6 kW

 • Garanție Produs: 10 ani

1 x Contor intelligent Smart Meter Huawei

Tip montaj: Acoperiș înclinat

Kit montaj și racordare la rețea:

Structura aluminiu pentru acoperiș înclinat
Cabluri solare + accesorii electrice

Documentația necesară dosarului de Prosumator la operatorul de distribuție.

8 kW
Casa Verde - Sistem fotovoltaic 1

Sistem fotovoltaic:

8 KW
Energie medie anuala produsa: 11.000 kWh
Contributie proprie: 9.000 lei 

Subvenție AFM: 20.000 lei

Cost total soluție trifazată: 29.000 lei

Detalii ofertă

14 x Panouri fotovoltaice JINKO Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 580W

Suprafața necesara pentru instalare: aproximativ  40 mp

 • Garanție produs – 12 ani
 • Garanție pentru randament minim de 87% – 25 ani

1 x Invertor hibrid HUAWEI 8 kW

 • Garanție produs – 10 ani

1 x Contor intelligent Smart Meter Huawei

Tip montaj: Acoperiș înclinat

Kit montaj și racordare la rețea:

Structura aluminiu pentru acoperiș înclinat
Cabluri solare + accesorii electrice

Documentația necesara dosarului de PROSUMATOR la operatorul de distribuțieI

10 kW
Casa Verde - Sistem fotovoltaic 1

Sistem fotovoltaic:

10 KW
Energie medie anuala produsa: 14.000 kWh
Contributie proprie: 15.000 lei

Subvenție AFM: 20.000 lei

Cost total soluție monofazată: 35.000 lei

Detalii ofertă

17 x Panouri fotovoltaice JINKO Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 580W

Suprafața necesară pentru instalare: aproximativ  50 mp

 • Garanție produs – 12 ani
 • Garanție pentru randament minim de 87% – 25 ani

1 x Invertor hibrid HUAWEI 10 kW

 • Garanție produs – 10 ani

1 x Contor intelligent Smart Meter Huawei

Tip montaj: Acoperiș înclinat

Kit montaj și racordare la rețea:

Structura aluminiu pentru acoperiș înclinat
Cabluri solare + accesorii electrice

Documentația necesară dosarului de PROSUMATOR la operatorul de distribuție.

Componente Sistem Fotovoltaic
Panou Solar Canadian Solar 455W
Contor intelligent Smart Meter Huawei
Casa Verde - Huawei-Smart-Meter-1-phase-DDSU666-H-1
Invertor hibrid monofazat Huawei
Casa Verde - invertor-hibrid-monofazat-huawei-sun2000-3ktl-l1_-3-kw_-3.000-w-01

Înscriere Program
Casa Verde 2023

Consultă lista instalatorilor autorizați în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice și selectează StratoSpark SRL

CUI: 21107558

01

Alegere instalator

Selectează Masaliss Consulting SRL (CUI:21107558), în platforma AFM.
02

Analiză dosar

StratoSpark/ Masaliss Consulting analizează și validează dosarul depus.
03

Semnare contract

Generăm și semnăm contractul tău cu StratoSpark/Masaliss Consulting SRL.
04

Aprobare AFM

Așteptăm lista de finanțări aprobate AFM în care apare și proiectul tău.
05

Plată contribuție proprie

Facturăm100% valoarea contribuției tale.
06

Programare instalare

După încasarea contribuției tale stabilim soluția tehnică finală și programăm instalarea.
07

Instalare panouri

Aducem sistemul comandat și îl instalăm.
08

Punere în funcțiune

Facem ultimele verificări și punem sistemul în funcțiune.
09

Dosar prosumator

Ne ocupăm de dosarul tău de prosumator până la obținerea Certificatului de Racordare.
10

Contract cu furnizorul

Se semnează contractul de prosumator cu furnizorul tău de energie electrică, iar noi asigurăm mentenanța și garanția instalației.
Cum te ajută StratoSpark

Casa Verde 2023

Cum te ajută StratoSpark în derularea proiectului Casa Verde

 • Te consiliem în vederea accesării finanțării
 • Dimensionăm instalația și întocmim proiectul tehnic
 • Transportăm și instalăm sistemul
 • Racordăm și punem în funcțiune sistemul
 • Întocmim si depunem dosarul pentru obținerea statutului de prosumator
 • Facem training in utilizarea aplicatiei mobile

Acte necesare pentru Programul Casa Verde 2023

 • Act de identitate solicitant (adresa din cartea de identitate trebuie să coincidă cu adresa imobilului unde se dorește implementarea). Nu se acceptă viza de flotant la adresă.
 • Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul (este valabil 60 zile de la emitere).
 • Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială aveți domiciliul
 • Copia cărții funciare colective, doar pentru imobilele tip duplex (se obține doar fizic de la OCPI)
De ce energie din Panouri Solare?
Un viitor verde pentru fiecare

Misiunea noastră este să aducem energia solară în casele și afacerile oamenilor, contribuind astfel la protejarea mediului și la reducerea facturilor de energie electrică. Ne angajăm să îți oferim soluții personalizate, adaptate nevoilor și cerințelor specifice  indiferent că este vorba de panouri fotovoltaice rezidențiale sau un parc de panouri fotovoltaice.

Reducerea costurilor cu până la
90%
Rata medie anuală de amortizare a investiției
15%
Reducere anuală a amprentei de carbon
70%
Panouri Solare - StratoSpark - echipa cu experiența

Etapele derulării programului Casa Verde conform instrucțiunilor AFM

 1. publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor
 2. aprobarea instalatorilor
 3. încheierea contractelor de participare
 4. depunerea garanţiei de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare
 5. publicarea listei instalatorilor validaţi
 6. publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor
 7. încărcarea în aplicaţie a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanţi, şi rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicaţie, etapă care poate fi derulată în paralel cu acţiunile menţionate la punctele 2 – 5
 8. selectarea de către solicitanţi a unui instalator validat, prin intermediul aplicaţiei
 9. analiza documentelor încărcate de solicitanţi, de către instalatorul selectat
 1. aprobarea/respingerea/refuzul solicitanţilor de către instalator, prin intermediul aplicaţiei
 2. aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanţilor, în baza listelor generate de aplicaţie
 3. contestarea rezultatului de către solicitanţi
 4. semnarea contractelor de finanţare de către unităţile de cult, generate prin intermediul aplicaţiei
 5. implementarea proiectului
 6. decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi
 7. verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilităţii beneficiarilor şi a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eşantion
 8. monitorizarea beneficiarilor.