Electric UP

Soluții de finanțare pentru instalarea de panouri fotovoltaice

Înscrie-te în programul Electric UP 2: sprijin pentru IMM-uri și domeniul HORECA pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații pentru vehicule electrice

Ce presupune

 • instalare sisteme fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kwp si 150 kwp pentru consum propriu și livrare surplus în rețea;
 • instalarea a minim o stație de reîncarcare de minim 22kWp pentru vechicule electrice și electrice hibrid plug-in.
 • instalarea unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire (pompe de cladura)
 • perioada de monitorizare: 5 ani

Finanțare

 • Sumă maximă: 150.000 Euro
 • Ajutor financiar 75%
 • Contribuție proprie 25%;

Domenii

 • IMM-uri
 • Domeniul HORECA (CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329)
30kw
Ofertă panouri solare

Sistem fotovoltaic:

6 KW la preț de 3 KW
Energie medie anuala produsa: 8.500 kWh
Contribuție proprie: 2.000 lei

Subvenție AFM: 20.000 lei

Cost total soluție: 22.000 lei

Detalii ofertă

13 x Panouri fotovoltaice CANADIAN SOLAR HiKu6 Mono Perc 455W

Suprafața necesară pentru instalare: aproximativ  30 mp

 • Garanție produs – 12 ani
 • Garanție pentru randament minim de 87% – 25 ani

1 x Invertor hibrid HUAWEI 6 kW

 • Garanție Produs: 10 ani

1 x Contor intelligent Smart Meter Huawei

Tip montaj: Acoperiș înclinat

Kit montaj și racordare la rețea:

Structura aluminiu pentru acoperiș înclinat
Cabluri solare + accesorii electrice

Documentația necesară dosarului de Prosumator la operatorul de distribuție.

50 kw
Ofertă panouri solare

Sistem fotovoltaic:

8 KW
Energie medie anuala produsa: 11.000 kWh
Contributie proprie: 9.000 lei 

Subvenție AFM: 20.000 lei

Cost total soluție trifazată: 29.000 lei

Detalii ofertă

18 x Panouri fotovoltaice CANADIAN SOLAR HiKu6 Mono Perc 455W

Suprafața necesara pentru instalare: aproximativ  40 mp

 • Garanție produs – 12 ani
 • Garanție pentru randament minim de 87% – 25 ani

1 x Invertor hibrid HUAWEI 8 kW

 • Garanție produs – 10 ani

1 x Contor intelligent Smart Meter Huawei

Tip montaj: Acoperiș înclinat

Kit montaj și racordare la rețea:

Structura aluminiu pentru acoperiș înclinat
Cabluri solare + accesorii electrice

Documentația necesara dosarului de PROSUMATOR la operatorul de distribuțieI

100 kW
Ofertă panouri solare

Sistem fotovoltaic:

10 KW
Energie medie anuala produsa: 14.000 kWh
Contributie proprie: 15.000 lei

Subvenție AFM: 20.000 lei

Cost total soluție monofazată: 35.000 lei

Detalii ofertă

22 x Panouri fotovoltaice CANADIAN SOLAR HiKu6 Mono Perc 455W

Suprafața necesară pentru instalare: aproximativ  50 mp

 • Garanție produs – 12 ani
 • Garanție pentru randament minim de 87% – 25 ani

1 x Invertor hibrid HUAWEI 10 kW

 • Garanție produs – 10 ani

1 x Contor intelligent Smart Meter Huawei

Tip montaj: Acoperiș înclinat

Kit montaj și racordare la rețea:

Structura aluminiu pentru acoperiș înclinat
Cabluri solare + accesorii electrice

Documentația necesară dosarului de PROSUMATOR la operatorul de distribuție.

Componente Sistem Fotovoltaic
Panou Solar Canadian Solar 455W
Contor intelligent Smart Meter Huawei
Casa Verde - Huawei-Smart-Meter-1-phase-DDSU666-H-1
Invertor hibrid monofazat Huawei
Casa Verde - invertor-hibrid-monofazat-huawei-sun2000-3ktl-l1_-3-kw_-3.000-w-01
01

Alegere instalator

Selectează Masaliss Consulting SRL (CUI:21107558), în platforma AFM.
02

Analiză dosar

StratoSpark/ Masaliss Consulting analizează și validează dosarul depus.
03

Semnare contract

Generăm și semnăm contractul tău cu StratoSpark/Masaliss Consulting SRL.
04

Aprobare AFM

Așteptăm lista de finanțări aprobate AFM în care apare și proiectul tău.
05

Plată contribuție proprie

Facturăm100% valoarea contribuției tale.
06

Programare instalare

După încasarea contribuției tale stabilim soluția tehnică finală și programăm instalarea.
07

Instalare panouri

Aducem sistemul comandat și îl instalăm.
08

Punere în funcțiune

Facem ultimele verificări și punem sistemul în funcțiune.
09

Dosar prosumator

Ne ocupăm de dosarul tău de prosumator până la obținerea Certificatului de Racordare.
10

Contract cu furnizorul

Se semnează contractul de prosumator cu furnizorul tău de energie electrică, iar noi asigurăm mentenanța și garanția instalației.
Cum te ajută StratoSpark

Electric UP 2024

Cum te ajută StratoSpark în derularea proiectului Electric UP

 • Te consiliem în vederea accesării finanțării
 • Dimensionăm instalația și întocmim proiectul tehnic
 • Transportăm și instalăm sistemul
 • Racordăm și punem în funcțiune sistemul
 • Întocmim si depunem dosarul
 • Facem training in utilizarea aplicației mobile

Acte necesare pentru Programul Electric UP

 1. Cererea de finanţare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid semnată electronic.
 2. Certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat.
 3. Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia, scanată.
 4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat.
 5. Documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator,
 6. certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat.
 7. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat.
 1. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat.
 2. Raport de analiză energetică a consumului de energie electrică actual și/sau estimat, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, realizat de un instalator atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de către ME, având în vedere raportul de performanță (performance ratio).
 3. Solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin contractul de finanțare.
 4. În situația prevăzută la punctul 10, Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.
De ce energie din Panouri Solare?
Un viitor verde pentru fiecare

Se estimează că foarte curând, energia produsă din resurse regenerabile va depăși 50% din totalul energiei produse la nivel european. Alege StratoSpark pentru un viitor verde.

Reducerea costurilor cu până la
90%
Rata medie anuală de amortizare a investiției
15%
Reducere anuală a amprentei de carbon
70%
Panouri Solare - StratoSpark - echipa cu experiența

Etapele derulării programului Electric UP conform instrucțiunilor AFM

 1. publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor
 2. înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora
 3. depunerea proiectelor
 4. evaluarea proiectelor : analiza documentelor depuse, solicitarea de informații suplimentare, clarificări, dacă este cazul, și calculul CPP
 5. ierarhizarea proiectelor care au îndeplinit cerințele de eligibilitate și tehnice, în ordine descrescătoare a coeficientului de performanță (CPP) obținut
 6. publicarea listei proiectelor admise și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro
 1. depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor
 2. publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro
 3. încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă
 4. publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro
 5. acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora
 6. implementarea proiectelor de către Beneficiari
 7. monitorizarea funcționalității proiectului la Beneficiari
 8. monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.